Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky
Romantický sen - téma NPÚ: červenec - září 2011

Kunštát, zámek - Josef svobodný pán Honrichs z Wolfswarffenu

Téma: Kunštát
Jihomoravský kraj
Kunštát - Josef Honrichs. Foto Miroslav Zavadil

Josef svobodný pán Honrichs (1785 – 1861), prvorozený syn Ignáce svobodného pána Honrichse a Leopoldiny, rozené von Schick, se narodil dva roky poté, co jeho rod získal dědictvím panství Kunštát na Moravě.

Správu rodového majetku převzal v roce 1810 a během jedenapadesátileté držby kunštátského panství se nesmazatelně zapsal do jeho historie. Správě zděděného majetku se věnoval s velkou pečlivostí, o čemž svědčí nejenom hospodářský rozvoj panství, ale i klasicistní úpravy kunštátského zámku i patronátních sakrálních staveb, kdy hojně využíval služeb Kajetána Vašíčka, projektanta a stavitele z nedalekých Žerůtek, a Heinricha Kocha, který v letech 1823 – 1827 projektoval pro rájecké Salmy.

Josef svobodný pán Honrichs byl třikrát ženatý. Po dvou relativně krátkých manželstvích pojal v roce 1823 za svou třetí choť Leopoldinu hraběnku Mittrovskou z Nemyšle (1809–1868), dceru Antonína Bedřicha hraběte Mittrovského z Nemyšle. S tchánem ho rovněž na základě shodných zájmů, zálib a životních postojů pojilo silné přátelské pouto, stejně tak jako s majitelem nedalekého Rájce nad Svitavou Hugo Františkem starohrabětem Salm-Reifferscheidtem.

Ačkoliv byl ve svém třetím manželství, které trvalo třicet osm let, šťastný, uchyloval se k jisté uzavřenosti a odloučenosti. Pokud přijeli hosté, byli vždy vítáni a pohoštěni, přestože nebyl pán domu dlouhé dny přítomen. A když se konečně objevil, okamžitě hosty, kteří museli předstírat, že právě přijeli, srdečně přivítal. Většinu času však trávil ve své knihovně, kde se věnoval četbě a studiu děl encyklopedistů a preromantistických a romanistických autorů. Knihovna se rozrostla o ctihodný počet titulů, což Josefa Honrichse přivedlo k přebudování hudebního a tanečního, tzv. Pilastrového sálu na zámeckou knihovnu. Pod vlivem romantismu rovněž přistoupil k neobarokní úpravě hlavního zámeckého sálu, kdy patrně v roce 1858 nechal osadit do nového dřevěného obložení sálu patnáct portrétů rytířů řádu Zlatého rouna.

Josef svobodný pán Honrichs zemřel v roce 1861 na kunštátském zámku a byl pohřben do rodinné hrobky nacházející se v kryptě familiárního kostela sv. Ducha v Kunštátě.

Text: Mgr. Michal Konečný, NPÚ-ÚOP v Brně a Mgr. Lenka Kalábová, NPÚ-ÚOP v BrněDalší údaje

památka
Kunštát – zámek
url
město či ves
Kunštát
okres
Blansko
souřadnice
49.502068,16.511378
Galerie fotografií a obrázků

Kunštát, zámek - Josef svobodný pán Honrichs z Wolfswarffenu

foto
Miroslav Zavadil
památka
Kunštát – zámek
Možnosti řazení

Kunštát, zámek - Josef svobodný pán Honrichs z Wolfswarffenu

foto: Miroslav Zavadil