Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky
Romantický sen - téma NPÚ: červenec - září 2011

Uherčice, zámek - Odoardo III. Collalto e San Salvatore (1747 – 1833)

Téma: Uherčice
Jihomoravský kraj
Uherčice - Odoardo Collalto. Foto Miroslav Zavadil

Odoardo Collalto, potomek starobylé italské rodiny, usazené na Moravě, se narodil roku 1747 v Trevisu v rodině Antonia Ottaviana Collalta, který se stal po vymření rakouské linie rodu roku 1780 dědicem moravského fideikomisu, který obsahoval mimo jiné panství Uherčice, Brtnice a Písečná. Odoardo spolu s postupným zakotvením v rakouské společnosti zastával významné funkce také v Itálii. Byl starostou Brescie, velitelem benátského arsenálu, státním inkvizitorem, představeným vlivné Rady desíti a velitelem pevnosti Palmanova. V souvislosti s Collaltem se prý dokonce uvažovalo o jeho aspiraci na dóžecí titul, kterou však zmařila francouzská revoluce a následné obsazení Benátek napoleonskými vojsky. Po zhroucení benátské republiky se Collalto natrvalo přestěhoval do Vídně, kde si díky nekompromisnímu odporu proti Napoleonovi získal přízeň císařského dvora. V roce 1822 odměnil František I. Collaltovu věrnost povýšením do říšského knížecího stavu a udělením řádu Zlatého rouna.

Kníže v roce 1800 založil v Brtnici prosperující manufakturu na bavlnu a spolu se vznikem dalších průmyslových podniků se zařadil mezi největší podnikatele mezi moravskou šlechtou. Dostatek příjmů mu dovolil financovat rozsáhlé úpravy svých sídel v duchu romantismu i štědrou mecenášskou a sběratelskou činnost. Svou obrovskou sbírku uměleckých předmětů, antických soch, kamejí, kuriozit a rukopisů umístil na zámek San Salvatore, do Brtnice, do Uherčic i do svého vídeňského paláce na náměstí Am Hof, který se stal jedním z center vídeňského kulturního života. Po smrti knížete v roce 1833 byla většina předmětů rozprodána a z jeho sbírek zůstaly pouze pozůstatky, které sám věnoval do rakouských a moravských veřejných institucí.

Text: Mgr. Michal Konečný, NPÚ-ÚOP v Brně a Mgr. Lenka Kalábová, NPÚ-ÚOP v BrněDalší údaje

památka
Uherčice – zámek
url
město či ves
Uherčice
okres
Znojmo
souřadnice
48.914659,15.633802
Galerie fotografií a obrázků

Uherčice, zámek - Odoardo III. Collalto e San Salvatore (1747 – 1833)

foto
Miroslav Zavadil
památka
Uherčice – zámek
Možnosti řazení

Uherčice, zámek - Odoardo III. Collalto e San Salvatore (1747 – 1833)

foto: Miroslav Zavadil